Bức Phù Điêu Vinh Quy Bái Tổ Bằng Đồng Dài 3m6

Bức phù điêu Vinh Quy Bái Tổ bằng đồng dài 3m6 có kiểu dáng đẹp, nội dung truyền tải ý nghĩa. Tranh gò, chạm thủ công hoàn toàn, chất lượng bề mặt tốt.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)