Tranh Chữ Phúc Hóa Rồng Phượng Bằng Đồng Khổ Vuông 81cm Mạ Vàng 24k

14.100.000

Tranh chữ Phúc hoá rồng phượng mạ vàng 24k khổ vuông 81cm hàng chạm tay cao cấp. Bức tranh làm từ tấm đồng liền, sau đó được mạ vàng điện phân cao cấp.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)