Tranh Đức Phật Thích Ca Ngồi Thiền Dát Vàng 9999 Khổ 3m2x1m1

Tranh Đức Phật Thích Ca ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề mang ý nghĩa cao quý trong Phật giáo, là nơi người thành đạo. Bức tranh được chế tác theo yêu cầu của nhà chùa, chất lượng hoàn thiện vô cùng sắc nét, tỉ mỉ.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)