Tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt Khung Đồng Mạ Vàng 1m1x50cm

Tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt bằng đồng 1mx1m5 mạ vàng được Bảo Long hoàn thiện và lắp đặt tại nơi. Tác phẩm có kiểu dáng thẩm mỹ, nội dung truyền tải ý nghĩa.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)