Tranh Sen Hạc Bằng Đồng Mạ Vàng 2m31 x 1m27

Tranh Sen Hạc Bằng Đồng Mạ Vàng 2m31 x 1m27 được chế tác thủ công hoàn toàn. Tranh Mạ vàng toàn bộ bề mặt, khung tranh dùng gỗ Hương.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)