Tranh Thuận Buồm Xuôi Gió Mạ Vàng 1m55x88cm Khung Chò Chỉ

24.500.000

Đây là bức tranh thuận buồm xuôi gió 1m55x88cm mạ vàng hàng đặt. Tranh đồng được chạm nổi bật hình ảnh thuyền buồm và chữ được chạm theo yêu cầu.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)