Tranh Chữ Phúc Thư Pháp Bằng Đồng Mạ Vàng 48cmx68cm

Tranh chữ Phúc thư pháp bằng đồng mạ vàng 24k khổ 48cmx68cm hàng chạm tay cao cấp. Bức tranh làm từ tấm đồng liền, sau đó được mạ vàng điện phân cao cấp.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)