Tranh Chữ Tâm Thư Pháp Bằng Đồng Khổ Ngang 81cmx55cm

4.000.000

Tranh chữ Tâm thư pháp bằng đồng 81cm x 55cm khổ ngang thuộc dòng tranh có kích thước nhỏ. Tuy nhiên, bức tranh vẫn được thực hiện chế tác bài bản thậm chí, khung liền đồng, chạm chữ tiếng Việt thư pháp cực đẹp.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)